Det viktigste du kan gjøre når du kjører bil er å være trygg i trafikken. Du har et ansvar overfor deg selv, dine passasjerer og andre når du kjører bil. Kjører du i beruset tilstand øker du sannsynligheten for å forårsake ulykker i trafikken, og du kan bli strengt straffet. Her går vi gjennom viktige fakta om promillekjøring, straff og ditt ansvar som sjåfør i trafikken.

Alkohol og kjøring

Promillegrensa i Norge er 0,2. Ved 1 promille har du et gram alkohol i blodet per liter. Ved 0,2 i promille opplever du allerede dårligere evne til å fokusere, og dårligere syn. Det er uforsvarlig å kjøre når du er påvirket av alkohol. Du utsetter både deg selv og andre for potensielt dødsbringende, eller livsendrende ulykker. Ikke kjør i beruset tilstand.

Straff

Hvis du kjører i beruset tilstand inneholder alltid straffen som hovedregel midlertidig inndragelse av førerkort, men i visse tilfeller kand du miste det permanent. I tillegg kommer bøter, disse er basert på månedslønnen til sjåføren, og kan komme opp i 1,5 ganger brutto månedslønn til sjåfør.

Ikke bare det, men du risikerer også fengselsstraff.

Det er teknisk sett ikke noen straff involvert for å sitte på med en beruset sjåfør, men det kan medbringe mindre utbetaling fra forsikring, og bærer en høy risiko for å bli involvert i ulykker.

En passasjer kan være i beruset tilstand uten å bli straffet, men under øvelseskjøring teller passasjeren som fører like mye som den som sitter bak rattet. I dette tilfellet kan begge bli straffet.

Ved å kjøre med ulovlig høy promille i utlandet risikerer du å miste retten til å kjøre i det aktuelle landet, og også her hjemme. Vanligvis mister du ikke førerkortet i Norge om du har kjørt med ulovlig promille i utlandet. Men lokalt politi vil kontakte norsk politi, som så vil ta en avgjørelse som kan få store konsekvenser for deg som sjåfør.

Her er noen fakta om promillekjøring i Norge:

  • Med 0,2 til 0,5 i promille er sjansen dobbel så stor for skade sammenlignet med å være edru. Når promillen går over 1,5 er sjansen for skade over 60 ganger så høy som i edru tilstand.
  • Det blir beregnet at 14 000 kjøreturer hver dag i Norge blir kjørt med promille.
  • Rundt en fjerdedel av ulykker i trafikken er rusrelaterte. Selv om det i nyere tid har kommet en del andre narkotiske stoffer med i bildet, så er fortsatt alkohol den største synderen.
  • Nesten 10 000 mennesker ble anmeldt i 2017 for å kjørt i beruset tilstand.
  • Promillegrenser varierer fra land til land. Selv om andre land tillater høyere promille hos sjåfører er risikoen fortsatt større når du kjører, selv med lav promille. Så selv om du kjører i London, hvor du kan ha 0,7 i promille og fortsatt lovlig kjøre bil, så er dine kjøreegenskaper nedsatt.

Hvordan kjøre trygt

Dersom politiet mistenker at du kjører i beruset tilstand er det tryggest å stoppe. Det kan riktignok bli dyrt, men livet er nå viktigere. Det er også mulighet for redusert straff om du samarbeider med politiet. Ikke end opp med å skape en situasjon hvor politiet må ty til drastiske tiltak som kan skade både deg og dem. Dersom du kjører med berusede passasjerer er det viktig at de ikke reduserer din konsentrasjonsevne når du kjører. Da er det best å stoppe. Husk at det er sjåføren sitt ansvar å være aktsom og fokusert under kjøring. I daglig kjøring kan det også være vanskelig å holde fokus over lengre strekninger, særlig på kveldstid.

Da kan det være lurt å stoppe og slappe av. En søvnig sjåfør kan sammenlignes med en beruset sjåfør når det gjelder kjøreegenskaper. Du kan finne metoder på denne siden som kan øke din evne til å holde konsentrasjonen oppe, selv når du kjører over lengre tid. Om du leser til teoriprøve har vi også nyttig informasjon om skilter, og noen studietips som kan hjelpe forberede deg til prøven. Det viktigste å ta med seg her er at hvor enn god du er til å kjøre, og hvor enn kort bilturen er, så la heller noen andre kjøre dersom du er beruset. Eller vent til neste dag, eller ring en taxi. Bare ikke kjør. Ditt liv er for mye verdt til å risikere noe så dumt. Ditt og andres.