Ofte kan det føles som trafikkskilt bare er til bry, men vi vet alle at trafikkregler er viktige å overholde. I bunn og grunn er skiltene der for å gi oss tydelig informasjon slik at vi som sjåfører kan bidra til en trygg trafikk for alle.

Trafikkskilt tester

Før du skal til oppkjøring må du bestå en teoriprøve. De aller fleste skiltene er lette å lære, men når det finnes over 300 norske veiskilt så kan det bli litt mye. Til å begynne med når du skal lære deg trafikkskiltene er det lurt å lære deg kategoriene. De er som følger:

  • Fareskilt – disse skiltene varsler om farer i veien, eller ting som en fører bør være oppmerksom på. De kan kjennetegnes ved at de aller fleste er trekantet med rød kant, hvit bakgrunn og et sort symbol. Midlertidige fareskilt satt opp i sammenheng med veiarbeid har gul bakgrunn. Inn under fareskilt inngår også jernbaneskilt som varsler hvor jernbane krysser vei og avstandsskilt til planoverganger. Disse skiltene er ikke trekanter; jernbaneskiltet er et hvitt kryss med røde tupper og avstandsskiltet til planovergang er en hvit pinne med røde, diagonale striper.
  • Vikeplikt – og forbudsskilt – disse skiltene gir informasjon om vikeplikt på en strekning eller et sted, ofte ved kryss. Stoppskiltet er også inkludert her. De viktigste skiltene her har unik form som gjør det mulig å gjenkjenne skiltene bakfra.
  • Forbudsskilt – disse skiltene er runde. De fleste har rød kant, hvit bakgrunn og et sort symbol i midten med en rød strek over. Den røde streken over symbolet viser hva som er forbudt. Her inkluderes også innkjøring forbudt-skiltet og fartsgrenseskiltene, som viser høyeste tillatte fart. Noen av skiltene kan være rektangulære med et fareskilt i seg, disse viser soner som har spesifikke forbud.
  • Påbudsskilt – disse skiltene er også runde, med blå bakgrunn og hvitt symbol. De viser hvilken kjøreretning som er påbudt og lignende. Et unntak på dette designet er påbudt kjøreretning i rundkjøring, dette skiltet går rundt rundkjøringen og viser påbudt kjøreretning i rundkjøringen.
  • Opplysningsskilt – disse skiltene iverksetter bestemte trafikkregler. De er firkantede og kommer i mange varianter. Skilt som motorveg, nødutgang i tunnel, sammenfletting og blindveisskilt er noen eksempler på opplysningsskilt.
  • Serviceskilt – disse skiltene brukes til å informere om servicetilbud eller -anlegg som ligger langs veien. Skiltene er firkantet og relativt små. De fleste har blå kant, med hvit bakgrunn og sort symbol.
  • Veivisningsskilt – disse skiltene hjelper sjåfører med å navigere veier. De gir opplysninger om steder og stedsnavn, navn på veier, omkjøringsruter, bilferje, flyplass, o.l. Skiltene er firkantede, men har forskjellige størrelser.
  • Markeringsskilt – disse skiltene gir informasjon om veiens gang videre. De mest vanlige er firkantede skilt med gule vinkler på sort bakgrunn som viser retningen på veien rundt en brå sving for eksempel. Det er mange flere markeringsskilt, trafikk-kjegler inngår også her.
  • Underskilt – disse skiltene brukes bare sammen med hovedskilt og gir nærmere informasjon om informasjonen på hovedskiltet. Som for eksempel 100 meter til opphøyd gangfelt.

Trafikkregler

Først og fremst er det politi som man skal følge. Deretter skilt, og til slutt vanlig høyreregel. Det er ytterst få ganger at man kommer over politi som dirigerer, og de aller fleste vil følge politiets retningslinjer automatisk, de er tross alt politiet. Skilter er noe man må kunne. De fleste gir intuitiv mening, men mange må pugges. Høyreregelen er lett, biler som kommer fra din høyre har vikeplikt for deg. Dette betyr også at du har vikeplikt for biler som kommer fra din venstre. Noen ganger så kommer man i situasjoner hvor alle har vikeplikt for hverandre i et kryss, da må noen ta initiativ og kjøre. I USA er det første man inn i et kryss som har forkjørsrett hvis det ikke er skilt til stede. Det virker kanskje skummelt for oss, men i de aller fleste tilfeller fungerer også dette.

Andre signaler i trafikken

Linjer og striper i veien er også informasjon som kan stilles på lik linje med skilt. Om linja er stiplet eller hel eller dobbel sier noe om det er lov med forbikjøring eller ei. Noen steder er der gule linjer, andre steder er der hvite linjer. Dette kommer ikke til å gås nærmere gjennom her, men det er viktig at du er klar over dette akkurat som skilting.